Bilimsel Program

Kongre Bilimsel
Programı  • 1. GÜN
  • 2. GÜN
  • 3. GÜN
  • 4. GÜN

22 Şubat 2024 (Perşembe)

08:30-09:00 Açılış Konuşması
Dr. Serdal Korkmaz

MDS/MPN Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ali Uçar, Dr. Fehmi Hindilerden
09:00-09:20 Primer Myelofibrozis’te Moleküler Patogenez ve Riske Uyarlanmış Güncel Tedaviler
Dr. Atakan Tekinalp
09:20-09:40 Güncellenmiş MDS Sınıflaması ve Prognostik Modeller
Dr. Jale Yıldız

Lenfoma Oturumu-1

Oturum Başkanları: Dr. İlhami Kiki, Dr. İpek Hindilerden
09:40-10:00 Karmaşık Bir İlişki: Lenfomalarda Mikroçevre ve Tedaviye Etkisi
Dr. Hikmetullah Batgi
10:00-10:20 Hodgkin Lenfoma Yönetiminde İlk Sıra Tedaviler: Yeni Ajanlar Döneminde Değişen Ne Var?
Dr. Murat Kaçmaz
10:20-10:40 Zor Vakalar- Yeni Paradigmalar: Primer Refrakter veya Erken Relaps DBBHL’da Güncel Tedavi Seçenekleri
Dr. Ahmet Sarıcı
10:40-11:00 Kahve Arası

BMS Uydu Oturumu
Reblozyl ile MDS ve Beta Talasemi Hastalarında Kan Transfüzyonuna Olan İhtiyaç Azalıyor

Oturum Başkanı: Dr. Sami Kartı
11:00-11:20 Düşük Risk MDS ve Beta Talasemide Etkisiz Eritrosit Yapım Süreci
Dr. Şebnem İzmir Güner
11:20-11:40 Düşük Risk MDS ve Beta Talasemide Luspatersept Klinik Çalışma Sonuçları
Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu
11:40-13:30 Öğle Yemeği

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) Oturumu

 Oturum Başkanı: Dr. Şehmus Ertop
13.30- 14:00 PNH’da Yenilikçi Tedaviler ve Komplikasyon Yönetimi
Dr. Müzeyyen Aslaner

Myeloma Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Düzgün Özatlı, Dr. Güven Çetin
14:00-14:20 Myeloma Tedavisinde Kırılgan Hastalar için Kişiselleştirilmiş Tedavi Yaklaşımları
Dr. Rafet Eren
14:20-14:40 R/R Myeloma’da Tedavi Stratejileri: Hangi Ajanlar? Hangi Sıra İle?
Dr. İlknur Nizam Özen
14:40-15:00 Smoldering Myeloma: Tedavi Edelim mi? Etmeyelim mi?
Dr. Mustafa Merter

Nadir Hematolojik Hastalıklar Özel Oturumu – 1

Oturum Başkanları: Dr. Oktay Bilgir, Dr. Cengiz Ceylan, Dr. Ramazan Esen
15:00-15:20 Langerhans Hücreli Histiyositozise Güncel Bir Bakış
Dr. Selim Sayın
15:20-15:40 Sistemik Mastositozda Gözden Kaçanlar
Dr. Aysun Şentürk Yıkılmaz
15:40-16:00 Yeni Bir Tanısal Puzzle: VEXAS Sendromu
Dr. Rafiye Çiftçiler
16:00-16:15 Kahve Arası

Anemi Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Abdulkadir Baştürk, Dr. Elif Akdoğan
16:15-16:35 Telomeropatilerden Hematolojik Hastalıklara Yansımalar
Dr. Mehmet Bakırtaş
16:35-16:55 Soğuk Agglutinin Hastalığına Yaklaşım: Yeni Ne Var?
Dr. Gülsüm Akgün Çağlıyan
16:55-17:15 Hemoglobinopatilerde Demir Birikimi ve Şelasyon Tedavisi
Dr. Fadime Ersoy Dursun

Akılcı İlaç Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Güçhan Alanoğlu
17:15- 17:35 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Sema Seçilmiş
17:35-17:55 Hematoloji Pratiğinde Sık Görülen İlaç Etkileşimleri
Ecz. Ayşe Günay

23 Şubat 2024 (Cuma)

AML Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Münci Yağcı, Dr. Simten Dağdaş, Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
09:00-09:20 AML’de Güncel Sınıflamalar ve Prognozu Belirleyen Moleküler Belirteçler: Neler Değişti?
Dr. Semih Başcı
09:20-09:40 Relaps Refrakter AML’de Tedavi Seçenekleri
Dr. Seda Yılmaz
09:40-10:00 Yüksek Yoğunluklu Tedavi Alamayan AML Hastalarına Güncel Yaklaşım
Dr. Handan Haydaroğlu Şahin

KLL Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Şeniz Öngören, Dr. Mehmet Ali Özcan
10:00-10:20 KLL Tedavisinde Kafam Karışık: Hangi Kombinasyon Tedavisini Seçmeliyim?
Dr. Güven Yılmaz
10:20-10:40 2024 Yılında Richter Transformasyonu Yönetimi Nasıl Olmalı?
Dr. Gülden Sincan
10:40-11:00 Kahve Arası

Abbvie Uydu Oturumu
Kronik Lenfositik Lösemide Tamamlanan Tedavi Venclyxto

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Sönmez
11:00-11:30 Kronik Lenfositik Lösemide Tamamlanan Tedavi Venclyxto
Dr. Mehmet Sinan Dal

Novartis Uydu Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Özet
11:30-12:00 Polisitemia Vera Tedavisinde Ruksolitinib Deneyimi
Dr. Burhan Turgut
12:00-13:00 Öğle Yemeği

ALL Oturumu  

Oturum Başkanları: Dr. Evren Özdemir, Dr. Ali Ünal, Dr. Ali Kutlucan
13:00-13:20 T-ALL Yönetiminde Nelarabin’in Rolü
Dr. Mehmet Gündüz
13:20-13:40 R/R B-ALL Tedavisinde Inotuzumab Ozogamisin mi? Blinatumomab mı?
Dr. Mehmet Özen
13:40-14:00 Ph-like ALL: Etkili Tedavi Seçenekleri Neler?
Dr. Ali İhsan Gemici
14:00-14:30 Hematologlar Yarışıyor (Bilgi Yarışması)

Kök Hücre Nakli Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Seçkin Çağırgan, Dr. Mehmet Ali Erkurt
14:30-14:50 ALL Tedavisinde CAR-T Hücre mi? Allojenik Kök Hücre Nakli mi?
Dr. Bahar Uncu Ulu
14:50-15:10 AML’de Post-transplant İdame Tedavi: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Ne İle?
Dr. Songül Şerefhanoğlu
15:10-15:30 GVHH Patogenezi ve Yeni GVHH Profilaksi Yaklaşımları
Dr. Sinem Namdaroğlu
15:30-15:40 Kahve Arası

Trombositopeni Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Şencan, Dr. Hasan Kaya
15:40-16:00 ITP’de Trombopoietin Reseptör Antagonistleri: 15 Yıllık Deneyim ve Yeni Ajanlar
Dr. Gül İlhan
16:00-16:20 Trombosit Alloimmünizasyonu Olan Hastam Var: Nasıl Yaklaşmalıyım?
Dr. Yusuf Bilen
16:20-16:40 TTP Güncel Tedavi Yaklaşımı
Dr. Minura Abishova

Kurs – Kan Tedariği Yönetimi ve Kan Transfüzyon İhtiyacı İçin Yeni Tedaviler (Salon B)

16:00-18:00 Dr. Didar Yanardağ Açık
Dr. Mahmut Bakır Koyuncu
Dr. Aslı Odabaşı Giden
Not: Yan Dal Asistanları ve Uzman Hematologlar içindir

Günümüzün Ötesinde Hematoloji Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Fuat Erdem, Dr. Turgay Ulaş
16:40-17:00 Hematoloji Alanında Yapay Zeka’dan Beklentilerimiz
Dr. Can Özlü
17:00-17:20 Hematolojide Hücresel Tedavilere Bir Bakış; Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Dr. Burcu Aslan Candır

Beyaz Geceler Oturumu

20:45-21:00 THDBRS – Hematoloji Veritabanı Tanıtımı (Registry Toplantısı)
Dr. Turgay Ulaş
21:00-22:00 Hematoloji & İmmun Sistem
Dr. İshak Özel Tekin

24 Şubat 2024 (Cumartesi)

 Yuvarlak Masa Toplantıları: Uzmanına Danış (Salon B)

08:30-09:30 Masa 1: Akut ve Kronik Lösemiler
Dr. Bülent Eser, Dr. Mehmet Ali Özcan, Dr. Mehmet Sinan Dal
Masa 2: Lenfomalar
Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Evren Özdemir, Dr. Turgay Ulaş
Masa 3: Plazma Hücre Diskrazileri
Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Şehmus Ertop, Dr. İlhami Berber
Masa 4: Benign Hematolojik Hastalıklar
Dr. Mehmet Şencan, Dr. Mustafa Yılma
Masa 5: Myeloproliferatif Hastalıklar
Dr. Gülsüm Özet, Dr. Rıdvan Ali, Dr. Simten Dağdaş

Hemofili Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Vahap Okan, Dr. Birol Güvenç
09:00-09:20 Hemofili’de Primer ve Sekonder Profilaksi Yaklaşımı
Dr. Abdullah Karakuş
09:20-09:40 İnhibitörlü Hemofili’de Tedavi Algoritması
Dr. Ayşe Uysal

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Bülent Eser
09:40-10:00 Akut Lösemilerde MRD Takibi: Kime? Ne Zaman? Nasıl?
Dr. Nuran Ahu Baysal
10:00-10:20 KLL’de MRD’ye Göre Tedavi Algoritması
Dr. Mehmet Hilmi Doğu
10:20-10:40 Multiple Myeloma’da MRD: Küre Giden Yol Olabilir mi?
Dr. İlhami Berber
10:40-11:00 Kahve Arası

Novo Nordisk Uydu Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Demir
11:00-11:30 Dünden Yarına Hemofilinin Yanında
Dr. Tekin Güney

Proceutica Uydu Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Vahap Okan
11:30-12:00 Elocta- Eklem Sağlığını Korumada Bireyselleştirilmiş Profilaksinin Önemi
Dr. Kamuran Karaman
12:00-13:30 Öğle Yemeği

Myeloproliferatif Hastalıklar Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Murat Albayrak, Dr. Osman Yokuş
13:30-13:50 KML Pratiğinde TKI Kesme Çalışmaları: 2024 Güncelleme
Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
13:50-14:10 Ph Negatif MPN’lerde Ayırıcı Tanı Nasıl Olmalı?
Dr. Gürsel Güneş
14:10-14:30 Eozinofili ile Seyreden Myeloid/Lenfoid Neoplazi ve Tirozin Kinaz Gen Füzyonları
Dr. Ersin Bozan

Tromboz Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Rıdvan Ali,
14:30-14:50 Kanser İlişkili VTE’de Antikoagülasyon Tedavi: DMAH mı? Yeni Oral Antikoagülanlar mı?
Dr. Aydan Akdeniz
14:50-15:10 Trombofili Hastasına Yaklaşım: Gereksiz Testler ile mi Uğraşıyoruz?
Dr. Esra Yıldızhan
15:10-15:20 Kahve Arası

Lenfoma Oturumu – 2

Oturum Başkanları:  Dr. Anıl Tombak, Dr. Mahmut Yeral
15:20-15:40 Mantle Hücreli Lenfoma’da Yenilikçi Tedaviler: 2024 Güncelleme
Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
15:40-16:00 Vakalarla R/R Periferik T Hücreli Lenfoma Tedavisine Yaklaşımlar
Dr. Derya Şahin
16:00-16:20 Nadir Bir Lenfoma; Primer SSS Lenfomasında Güncellemeler
Dr. Emine Gültürk

Nadir Hematolojik Hastalıklar Özel Oturumu – 2

Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. İshak Özel Tekin
16:20-16:40 Erişkinlerde Ne Zaman İmmün Yetmezlik Düşünmeliyim?
Dr. Filiz Yavaşoğlu
16:40-17:00 Hematolog Gözüyle Gaucher Hastalığı: Nasıl Gözden Kaçmasın?
Dr. Burcu Altındağ Avcı

Beyaz Geceler Oturumu

21:00-22:00 Klinik Araştırmalarda Ülkemizin Potansiyeli ve Gelinen Son Durum
Dr. Fevzi Altuntaş

25 Şubat 2024 (Pazar)

Sözel Bildiriler Oturumu – 1 (Babylon 3A Salonu)

Oturum Başkanları: Dr. Bahar Uncu Ulu, Dr. İlknur Nizam
09.00-09.05 Hiperlipidemide Plazmaferez Uygulaması
Gülbahar Cengiz
09.05-09.10 Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında Myd88 ve Cxcr4 Gen Polimorfizmlerinin Hastalığın Etiopatogenezindeki Rolü, Klinik Parametreler ve Prognozis ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Düriye Pelin Yorulmaz
09.10-09.15 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Prognozla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Abdulkadir Karışmaz
09.15-09.20 Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Oluşan BK Virüsüne Bağlı Hemorajik Sistitte Düşük Doz Sidofovir Tedavisinin Etkisi: Olgu Sunumu
Özlem Candan
09.20-09.25 Yetişkin Yaşta Nüks Medulloblastom Vakasında Otolog Kök Hücre Nakli Deneyimi: Vaka raporu
Kemal Fidan
09.25.-09.30 Soğuk Aglütinin Sendromu ve Malign Hiperkalsemi ile Prezente Olan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Selma Özlem Çelikdelen
09.30-09.35 Multipl Myelom Hastasında Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemi
Derya Demirtaş
09.35-09.40 Tanı anında Hemofagositik Lenfohistiyositozis kliniği olan Diffüz Büyük B hücreli lenfoma vakası
Ahmet Mert Yanık
09.40-09.45 İmatinib Mesilat İle İlişkili Subkonjonktival Hemoraji: Nadir Bir Olgu Sunumu
Salih Cırık
09.45-09.50 Türkiye’deki Son On Yıldaki Endüstrileşme ve Kentleşmenin Multiple Myelom Mortalitesi Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Can Özlü
09.50-09.55 Nadir Bir Olgu: Sistemik Skleroz ile Hodgkin Lenfoma Birlikteliği
Lala Khalilzade
09.55-10.00 Myelodisplastik Sendromlu Hastalarda Yeni Nesil Dizileme Testlerinin Klinikteki Yerinin Gözden Geçirilmesi
Seda Yılmaz
10.00-10.05 Multipl Miyelom Hastasında;Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası, İdame Lenalidomid Sürecinde Gelişen ALL Tedavisi ve İkinci OKHN Deneyimi: İlginç Bir Vaka
Nursima Cukadar
10.05-10.10 Akut Myeloid Lösemili Hastaların Serum NOX 1-5 Düzeylerinin Belirlenmesi
Oğuz Ayçiçek
10.10-10.15 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalarda Nestin ve Osteopontin Pozitifliğinin Prognoza Etkisi
Burcu Nur Özdamar
10.15-10.30 Kahve arası

Sözel Bildiriler Oturumu – 2  (Babylon 6 Salonu)

Oturum Başkanı: Dr. Serdal Korkmaz, Dr. Bahar Uncu Ulu
09.00-09.05 Tekerlekli Sandalyeden Yürüyüşe: Bir POEMS Sendromu Olgu Sunumu
Dilek Özden Özlük
09.05-09.10 Hemofilik Psödotümör
Ferda Can
09.10-09.15 Lepra Hastalığını Taklit Eden Granülositik Sarkom Vakası
Nesibe Taser Kanat
09.20-09.25 Akciğer Kanserini Taklit Eden Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu
Tuğba Zorlu
09.25-09.30 Miyelodisplastik Sendrom ve Eş Zamanli Non-İmmun Hemolitik Anemi Olgu Sunumu
Ali Durdu
09.30-09.35 Kronik Lenfositer Lösemi Hastalarında Görülen Genetik Mutasyonların Sıklığı ve Surveye Etkisi
Melike Gölbaşı
09.35-09.40 Hematolojik Maligniteli Hastalarda Granülosit Transfüzyonu Nötropeniden Çıkışı Hızlandırıyor
Ayşegül Çelik
09.40-09.45 Refrakter Demir Eksikliği Anemisi: Nadir Bir Olgu Sunumu
Mariye Doğru
09.45-09.50 Multiple Myelomda Tedaviye Sekonder Prokalsitonin Artışı Vakası
Ayşe Günay
09.50-09.55 Malignite İlişkili Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositoz
Kerim Erer
09.55-10.00 Akut Myeloid Lösemi Eş Zamanlı Akciğer Adenokarsinomlu Olgu Sunumu
Nazik Okumuş
10.00-10.05 Pemfigoid Gestasyones Tedavisinde Plazma Değişimi
Rasim Şahin
10.05-10.10 Daratumumab VRD Dirençli Plazma Hücreli Lösemide Hangi Tedaviyi Seçelim?
Albülkadir Şahin
10.10-10.15 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalarda Ebstein Barr Virüs RNA Yüzdesi ve Prognoza Etkisi
Fatma Göçlü
10.15-10.30 Hipertansif Ensefalopati ile Başvuran Multipl Myelom Olgusu
Uğur Hatipoğlu
10.30-10.35 Sağlıklı Kök Hücre Donöründe Filgrastim Sonrasında Gelişen Hipoksemi
Tahir Darçın
10.35 Kapanış

Bizimle İletişime Geçin

kongre@bilkonkongre.com.tr

Tel: 312 466 7000

Kongre ile ilgili bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Copyright by Bilkon Kongre 2022. All rights reserved.